اردوی باغ موزه دفاع مقدس/پایه ششم دخترانه/۳۰ دی ۱۴۰۲

اردوی باغ موزه دفاع مقدس  برای دانش آموزان پايه ششم با اهداف دروس مطالعات، هدیه‌های آسمان و فارسی برگزار گردید.

 

اخبار مرتبط