اردوی باغ علم/پایه پنجم دخترانه/۳۰ دی۱۴۰۲

🫁👀اردوی باغ علم نوجوان با هدف درس علوم، شناخت محیط زیست و بدن انسان برای دانش آموزان پایه پنجم دبستان دخترانه برگزار گردید.

اخبار مرتبط