اردوی بازدید کارخانه/پایه چهارم دخترانه/۲ بهمن۱۴۰۲

👀🔍در پایه چهارم دنبال فرصتی هستیم تا در اردو ها دانش آموزان را با دنیای دانستنی ها و سوالات شگفت انگیز مواجه کنیم و این بار نوبت رسید به بازدید از کارخانه…

🏭 برای پیدا کردن یک کارخانه ی مناسب جستجو کردیم و در نهایت جمع بندی ما کارخانه‌ی نوشابه‌ی زمزم بود.

🔍✅در کارخانه به جهت ایمنی بازدید از همه‌ی سالن ها ممکن نبود. مسئول بازدید،ما را به خط تولید نوشابه‌ی مشکی ۱.۵ لیتری بردند.

📦🚛سپس به انبار رفتیم و با نحوه ی بسته بندی نوشابه ها آشنا شدیم و در آخر به سالن عصاره ها رفتیم و نحوه ی ساخت انواع نوشابه را از نزدیک مشاهده کردیم.

🗒روز بعد از بازدید میزبان گزارشی زیبای یکی از دانش آموزان در کلاسمان بودیم که شنیده هایشان را در قالب نوشته ای دلنشین در کلاس ثبت نمودند.

اخبار مرتبط