اردوی اردوگاه شهید حقانی (پایه هفتم)

اردوی خارج از شهر پایه هفتم از تاریخ دوشنبه مورخ ۸ آبان تا چهارشنبه مورخ ۱۰ آبان در اردوگاه شهید حقانی استان البرز برگزار شد.

اخبار مرتبط