ارائه گروهی مطالعات‌اجتماعی/پایه چهارم دخترانه/۱ بهمن ۱۴۰۲

📚دخترانمان در پایه چهارم برای دستیابی به مفاهیم کتاب مطالعات اجتماعی در قالب کارگروهی،از آموزش همسالان بهره بردند.

💻🔍🎥هر گروه مسئولیت ارائه یک درس را بر عهده داشت و می توانستند برای هر مفهوم،روش‌های آموزشی مختلف را انتخاب کنند.

مفهومی را با روزنامه دیواری آموزش دادند،و برای مفهومی دیگر پاورپوینت را انتخاب کردند.

🔍برای نشان دادن کار مورخ،نمایش اجرا کردند و برای تثبیت اطلاعات ،بازی و کاربرگ طراحی کردند.

💫و تجربه‌ای در ذهنشان ماندگار می‌شود از آموزش دادن و آموزش گرفتن!💫

اخبار مرتبط