ادامه مسابقات دهه فجر

آخرین قسمت باقیمانده از مسابقات دهه مبارک فجر (مسابقه جذاب و گروهی ، امدادی پنج گانه) در زنگ های ورزش و بازی دانش آموزان برگزار شد.

اخبار مرتبط