برگزاری مانور زلزله در مدرسه

زلزله پدیده ای طبیعی و رخداد آن امری اجتناب ناپذیر است در این خصوص لازم است دانش آموزان به عنوان جامعه ای بزرگ مورد توجـه قرار گرفتــه و آموزش های لازم برای مقابله با زلزله به آنان ارائه گردد .

مانور زلزله برای پایه های اول و دوم و سوم مدرسه در تاریخ ۸ آذر ۱۴۰۲ برگزار گردید .

در رابطه آژیر خطر در زمان زلزله و آگاهی های لازمه راجع به اینکه در آن شرایط چگونه باید رفتار کنیم و چه چیزهایی باید بدانیم ،برگزار شد و فیلم مربوط به آن پخش شد.

مانور زلزله در مدرسه هدایت میزان با هدف تمامی موارد ذکر شده انجام شد.طی برگزاری این مانور دانش آموزان نکات زیر را آموختند:

 •  خونسردی و آرامش خود را حفظ کنند.
 •  به‌ سمت درب‌ خروج هجوم نبرند.
 • از دستورات معلم و والدین اطاعت کنند.
 • از آسانسور استفاده نکنند.
 • داخل کلاس(اتاق)  به زیر میز رفته و با دو دست محکم پایه‌های میز را بگیرند.
 • در چهارچوب در، گوشه کلاس(اتاق) و زیر ستون‌های اصلی نیز می‌توانید پناه بگیرند.
 • اگر در طبقات زیرزمین هستند، در مکانی امن جای گرفته و تا پایان لرزش آنجا بمانند.
 •   داخل سالن به گوشه سالن و یا زیر ستون‌های اصلی رفته و خود را به دیوار بچسبانند.
 • در راه پله با دو دست سر را گرفته، بنشینند و خود را به یک سمت پله بکشانند و از بالا یا پایین رفتن بپرهیزند.
 • داخل آزمایشگاه، کارگاه وکتابخانه، ازقفسه‌ها فاصله بگیرند،به زیر میز رفته و ضمن گرفتن پایه‌های آن، از سر خود محافظت کنند.
 • داخل حیاط، ضمن حفظ آرامش از دیوار و ساختمان مدرسه فاصله گرفته و در جای مناسب نشسته و با دو دست سر خود را بگیرند.

اخبار مرتبط