آموزش فوتبال ـ گزارش پایانی ـ پایگاه تابستانه ـ پیش دبستان میزان

گزارش کلاس آموزش فوتبال


خلاصه :

یکی از کلاس های جذاب اردوی تابستانی ، آموزش فوتبال بود که در این گزارش به طور مختصر تمام اتفاقات و برنامه های آن را شرح می دهیم.


برای آقا پسرها در پیش دبستان ، سه هدف آموزشی در این دوره از کلاس آموزش فوتبال (با توجه به سن بچه ها) برنامه ریزی و تعیین شد.

۱) پاس کاری با بغل پا / شوت زدن با روی پا

۲) هماهنگی عصب و عضله

۳) کنترل توپ

 

در ابتدای هر کلاس بعد از گرم کردن ، بچه ها در گروه های دو نفری مقابل هم قرار می گرفتند و شروع به پاسکاری می کردند. نحوه صیح پاسکاری با بغل پا هر جلسه در ابتدای کلاس تمرین میشد و نحوه هر تمرین جلسه به جلسه تغییر می کرد. تمرین مقدماتی ما پاسکاری بغل پا در مسافت نزدیک و در گروه های دو نفری بود و در ادامه با توجه به پیشرفت بچه ها ، تمرین پاسکاری بلند (در مسافت بلند) انجام می شد. رفته رفته گروه ها چهار یا پنج نفری می شدند و باید بصورت تک ضرب با حفظ سرعت مناسبی از توپ و کنترل  جهت توپ با هم گروهی خود پاسکاری می کردند. با اینکه این تمرین آخر کمی سخت تر است از تمرینات مقدماتی اما ما شاهد این بودیم که بچه ها موفق به انجام تمرین می شدند. طبیعتا سرعت تمرین با توجه به نیاز به تمرکز کردن پایین می آمد اما مهم اجرای کامل و صحیح آن تمرین توسط بچه ها بود.

بعد از پاسکاری بچه ها به دو گروه بزرگ تقسیم و هر گروه سمت دروازه ای می ایستاد. با انتخاب از طرف خود بچه ها دروازه بان تعیین می شد و با توجه به مسافت تعیین شده بچه ها شروع به شوت زدن به سمت دروازه می کردند. نحوه صحیح شوت زدن با روی پا را آموزش دادیم و در ادامه برای چالش بیشتر این تمرین در مسافتی که تعیین می شد موانعی می گذاشتیم و بچه ها باید با کنترل و حفظ توپ و عبور از موانع به سمت دروازه می رفتند و در انتها شوت می زدند. (مثل تمرینات پاسکاری) با توجه سن گل پسرامون و همینطور اصل شناخت تفاوت فردی آنها در فوتبال ، برای ما یادگیری و نحوه صحیح انجام دادن این تمرینات توسط هر کدام از بچه ها مهم بوده نه سرعت بالای تمرین.

در ادامه یکسری از تمرینات با موانع و همینطور تمرینات بدون توپ (گاهی هم با توپ) برای بچه ها در نظر می گرفتیم به منظور هماهنگی بین عصب و عضله و چابکی بچه ها. این تمرینات هم از ساده ترین حالت تا درجه متوسط برنامه ریزی و اجرا شد. هماهنگی بین عصب و عضله با تمرکز و دقت بالا رابطه مستقیم دارند و انجام تمرین برای هر کدام سبب تقویت دیگری می شود. هماهنگی عصب و عضله در این تمرینات به بچه ها کمک می کرد تا به راحتی بتوانند هدف سوم آموزش را یاد بگیرند.

هدف سوم یا در واقع همان مهارت حفظ و کنترل توپ که در تمرینات فردی (بالا اشاره شده) برای بچه ها خیلی ساده به نظر می رسید اما چالش اصلی این هدف هنگام بازی فوتبال بود. کنترل صحیح توپ و در ادامه تصمیم به پاس دادن یا شوت زدن در لحظه ، چالشی بود که ما با دو اتفاق با بچه ها این مهارت را تمرین و تقویت می کردیم. تمرینات عبور از موانع با توپ که نحوه اجرای صحیح آن برای ما مهم بود. و اتفاق بعدی ، بازی فوتبال بچه ها در ده دقیقه آخر هر کلاس که جدا از اجرای اصل شادی و نشاط ، تمام تمرینات انجام شده در هر جلسه ، هنگام بازی فوتبال بچه ها مورد بررسی قرار می گرفت. و شاهد این بودیم که بچه ها چطور صحیح توپ را کنترل می کنند ، چقدر قشنگ و هماهنگ پاسکاری می کنند و شوت می زنند. حتی اگر موفق به گلزنی نشوند هماهنگی و کار قشنگی که انجام میدادند برای خودشان لذت بخش بود.

اخبار مرتبط