آموزش روخوانی سوره آل عمران و بلد

بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام

اول کلاس حدیثی از امام رضا علیه السلام درمورد قرآن کریم بیان شد.

سپس به مرور ذکر قنوت نماز به صورت دسته جمعی پرداختیم و بعد دانش آموزان آیات ۱ تا ۱۳ سوره ی بلد را روخوانی کردند.

در پایان نیز به گروه های چند نفره تقسیم شدند و به تمرین روخوانی سوره ی آل عمران پرداختند.

اخبار مرتبط