آشنایی با دست بافت های سنتی(بافت های داری) ـ پایه دوم پسرانه ـ ۳۱ اردیبهشت

آشنایی دانش آموزان پایه دوم با هنر دست بافت های  سنتی ( دارهای افقی و عمودی )

وسایل مورد نیاز      مقوای ضخیم ، چوب کبابی ، کاموا ، قیچی و چسب حرارتی


خلاصه :

سلام

پایه دوم آشنایی با هنر های دست باف سنتی   بافت های داری ( دارهای افقی و عمودی )

بافته‌های داری

محصولاتی را که با استفاده از دارهای افقی و عمودی تولید می‌شوند، بافته‌های داری می‌گویند. محصولاتی همچون؛ قالی، گلیم،  ورنی، زیلو و گبه جزء این دسته هستند.

این فعالیت مقدمه ای برای آموزش دانش آموزان در پایه بالاتر می باشد که  فعالیت هایی در این زمینه خواهند داشت .

این فعالیت به صورت گروه های دو نفره و بعد از آموزش مفاهیم پایه انجام گردید .

لطفا به فیلم های زیر توجه فرمایید .

اخبار مرتبط