آزمون قرآن صبحگاهی

از قرآن صبحگاهی های هفتگی که در نوبت اول هر هفته به شما دانش آموزان داده شده است ، مسابقه ای برگزار خواهد شد.

زمان : یکشنبه مورخ  ۲۴ دی ماه ۱۴۰۲

تصاویر قرآن های صبحگاهی که تا پایان ترم اول داده شده است ، ذیل مطلب قرار گرفته است.

 

اخبار مرتبط